Meno školy:    Stredná priemyselná škola

Email školy:    spssnina@spssnina.edu.sk

Telefón:          +421 577623813
Fax:                   057/7622618
Mobil:             +421915938644

Adresa školy:  Partizánska 1059/23
                        069 01 Snina
IČO:                 00161721

DIČ:                 2020512087

Aktuálna webová stránka:   https://sps-snina.edupage.org/
Pôvodná webová stránka:   www.spssnina.edu.sk


Lokalizácia školy:

Partizánska 1059/23

069 01 Snina