Študijné odbory:

3765 M TECHNIKA A PREVÁDZKA DOPRAVY

2675 M ELEKTROTECHNIKA - priemyselná informatika

2381 M STROJÁRSTVO - grafické systémy

3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM

2697 K MECHANIK ELEKTROTECHNIK